Dato: 3. januar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 3 Januar 1866.

Kjære Ven!

Du maa have et Brev fra mig, og nu har jeg Anledning dertil, i det jeg har en Bøn; Sagen er at jeg under "min store Tandpine" fik sendt en Bog fra en anonym Dame og samme var tilegnet mig (det vil sige Bogen.); i den Pine jeg var glemte jeg baade Bog og Tilegnelse; reiste saa afsted og nu først herude kommer denne Sag mig i Tanke og jeg maa nødvendigviis takke for Bogen, men jeg husker ikke Navnet paa den ikke Forlæggeren; tjen mig derfor i, snarest, at gaae op til Frøken Hallager og see paa de Bøger der ligge paa Bordet eller i Sophaen, om ikke mellem disse / en ikke stor Bog med et Par Fortællinger i og som ere dedicerede til mig, afskriv da Navn og [overstr: Bog] Forlægger eller bedre, send mig hele Bogen til Basnæs ved Skjelskjør, saa kan jeg takke for den, ja endogsaa læse den. Vær saa snild! ved samme Besøg hos Frøken Hallager, vær da saa venlig at give hende vedlagte Brev, at hun ogsaa kan høre lidt fra mig. Jeg læste igaar i "Vintergrønt" to Digte af Bergsøe, Naturforskeren og Digteren sammensmæltede fortræffeligt, det er som det skal være; jeg er meget glad over disse og kunde næsten have Lyst til at skrive ham til. Hils ham hjerteligt. See nu at vinde de 50000 Rdlr i Lotteriet! / hille den hvor der vil blive Knald! jeg vinder dem vist ikke, men vinder jeg om kun 1 000 - ja saa indbyder jeg Dig med til Udstillingen i Paris, vi skulle nok komme ud af det - troer jeg! Lev vel kjære Jonas!

Din Ven

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 86-88)