Dato: 31. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjør den 31 December 1866.

Kjære Ven!

Glædeligt Nytaar! jeg skriver i det Aaret ender, jeg har Trang til at trykke Deres Haand og sige Dem Tak for al den Deeltagelse, den trofaste Hengivenhed, De, den Yngere, har viist mig i det henfarne Aar. Det var for mig et rigt Aar, jeg fløi gjennem Holland, Belgien, Frankerige, Spanien og Portugal, en lignende Flugt kan jeg ikke tænke mig i det nye Aar; jeg var hos Venner og følte mig hjemlig ude; det gjentages neppe, og dog har jeg den Fortrøstning at det nye Aar ogsaa vil oprulle noget Nyt, Godt og Skjønt for mig, maaskee forunde mig et Udødeligheds Besøg af min Musa. Dem, kjære Ven, ønsker jeg Bevarelse af Sundhed og godt Humeur, jeg troer at De hører til Lykkens Børn, for hvem alt Godt og Glædeligt vil trives. Jeg tænker paa at besøge Paris kort for Udstillings Tiden, mon vi mødes! det vilde være morsomt. "Figaro" modtog jeg iaftes her paa Holsteinborg, jeg havde skrevet til Postmesteren i Skjelskjør om at sende mig her alle Breve som indtraf. Mit lille Digt: "Epilogen", forekom mig lidt for ubetydeligt, det Øvrige jeg læste interesserede mig; i den næst sidste Strophe skulde staae "den lægger sin dybtfølte Tak ind i / Epilogen" men det er ikke værd at rette, da Meningen ikke har lidt, men kun Versemaalet; det hele Vers er glemt før næste Søndag. I Januar skal De imidlertid faae et Blad med Blomst ved, om jeg saa maa sige, et Brudstykke af Reisen i Portugal. Før ind i Januar kommer jeg ikke til Byen. Igaar tog jeg fra Basnæs til Holsteinborg og bliver her til den 4 Januar, saa reiser jeg igjen til Basnæs og bliver flere Dage, før jeg, maaskee over Sorø, søger hjem til den store By. Hils Hansen fra mig, det vilde glæde mig om han kom i Stemning til at gjengive det engelske Digt: Nord og Syd. Hils hos Henriques og hos Melchiors; faaer De Tid, da send mig et lille Epistel, som en Prøve paa det nye Aars Solskin og Viol-Duft. I Dag sneer det; alle Herrerne ere paa Jagt, iaften sige vi det gamle Aar Lev vel og ved Midnat banker det nye Aar paa! hvad mon det skjuler bag de verdensstore Vinger? ganske vist endnu flere Abonenter for "Figaro!" - Nu Lev vel kjære Ven!

Deres hjerteligt hengivne H. C. Andersen

E.S. I dette Brev er Intet for "Figaro", det tilgiver De; naar jeg selv kommer, bringer jeg, som sagt, det friske, grønne Blad med Blomst.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Holsteinborg ved Skjelskjør den 31 December 1866.

Kjære Ven!

Glædeligt Nytaar! jeg skriver i det Aaret ender, jeg har Trang til at trykke Deres Haand og sige Dem Tak for al den Deeltagelse, den trofaste Hengivenhed, De, den Yngere, har viist mig i det henfarne Aar. Det var for mig et rigt Aar, jeg fløi gjennem Holland, Belgien, Frankerige, Spanien og Portugal, en lignende Flugt kan jeg ikke tænke mig i det nye Aar; jeg var hos Venner og følte mig hjemlig ude; det gjentages neppe, og dog har jeg den Fortrøstning at det nye Aar / ogsaa vil oprulle noget Nyt, Godt og Skjønt for mig, maaskee forunde mig et Udødeligheds Besøg af min Musa. Dem, kjære Ven, ønsker jeg Bevarelse af Sundhed og godt Humeur, jeg troer at De hører til Lykkens Børn, for hvem alt Godt og Glædeligt vil trives. Jeg tænker paa at besøge Paris kort for Udstillings Tiden, mon vi mødes! det vilde være morsomt. "Figaro" modtog jeg iaftes her paa Holsteinborg, jeg havde skrevet til Postmesteren i Skjelskjør om at sende mig her alle Breve som indtraf. Mit lille Digt: "Epilogen", [] forekom mig lidt for ubetydeligt, det Øvrige jeg læste interesserede mig; i den næst sidste Strophe skulde staae "den lægger sin dybtfølte Tak ind i "Epilogen" / men det er ikke værd at rette, da Meningen ikke har lidt, men kun Versemaalet; det hele Vers er glemt før næste Søndag. I Januar skal De imidlertid faae et Blad med Blomst ved, om jeg saa maa sige, et Brudstykke af Reisen i Portugal. Før ind i Januar kommer jeg ikke til Byen. Igaar tog jeg fra Basnæs til Holsteinborg og bliver her til den 4 Januar, saa reiser jeg igjen til Basnæs og bliver flere Dage, før jeg, maaskee over Sorø, søger hjem til den store By. Hils Hansen fra mig, det vilde glæde mig om han kom i Stemning til at gjengive det engelske Digt: Nord og Syd. Hils hos Henriques og hos Melchiors; faaer De / Tid, da send mig et lille Epistel, som en Prøve paa det nye Aars Solskin og Viol-Duft. I Dag sneer det; alle Herrerne ere paa Jagt, iaften sige vi det gamle Aar Lev vel og ved Midnat banker det nye Aar paa! hvad mon det skjuler bag de Verdensstore Vinger? ganske vist endnu flere Abonenter for "Figaro!" - Nu Lev vel kjære Ven!

Deres hjerteligt hengivne H. C. Andersen

E.S. I dette Brev er Intet for "Figaro", det tilgiver De; naar jeg selv kommer, bringer jeg, som sagt, det friske, grønne Blad med Blomst.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 30-36)