Dato: 27. december 1866
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

566. Fra E. Collin.

Glædeligt Nytaar og alt hvad som godt er!

Deres igaar ankomne Brev iler jeg med at besvare'ndash;uagtet jeg har meget ondt i Maven. Hovedsagen er jo Regnskabet, som herved følger.– Det egenlige Resultat af dette er:

at De ult: forrige Aar eiede 12079.84
men ult d. A. eier 12506.87
Fremgang c. 427 R.

uagtet der af Deres Conto hos mig er anvendt til Reisen c. 800 R.

Dette synes at være et meget godt Resultat, og da Deres Hovedspørgsmaal er: hvad De har meer end 10.000 R., sees altsaa let, at De har c. 2500 R. Overskud at disponere over, og disse staae saaledes, at De kan faae 25 dem hvilken Dag De vil.

Men De har meer at disponere over. En gammel Aagerkarl vilde glæde sig over den Smaalighed, hvormed jeg i en Række af Aar har frugtbargjort Deres Aars?Indtægter, uden nogen Risico, men kun ved aldrig at spilde nogen Dags Rente, og det er utroligt, hvor umærkeligt dette i Aarenes Løb æder sig frem til at blive en Capital; det har derhos moret mig, at lade Renten henstaae og atter give Rentes Renter o. s. v., indtil det kunde naae en Sum, der var værd at snakke om. Og da De nu vil vide, hvad De i det Hele kan disponere over, saa opgiver jeg Dem herved, at De udenfor alt Ovenstaaende har en i Sparekassen opsparet Rente af


966 R.87 ß.
som lagte til de omstaaende c. 2500
viser, at henved 3500 Rdl.

3500 Rdl er den Capital, som De nu har over de 10.000 Rdl.–

Tillige sender jeg et Brev fra Dronningen. Den Lakai eller Gyldenlak, der bragte det, underrettedes strax om at De var paa Landet.–Jette hilser. Var dette ikke et interessant Brev?

Deres

27/12 66

E. Collin.

Indtægt.

IndtægtUdgift
1866JanHofskrædder Rasmussen- 64 ß
Deres Beholdning
d. 31te Decbr 18656579 R. 84 ßContant500
Gage for hele Aaret 1000-FebrBuste til Scharff4
Renter fra mig 100-AprKjøbt 5000 R Keditbeviser5006 - 24
Renter fra Stampe 50-JuniiJacob Lund for Bøger8 - 92
Renter fra Kgl. Obligation 80- Musikforeningen 1 - 48
Renter fra Creditbeviser ½ AAr 125- Big for Buste og Kasse 4 - 48
355-Novbr levert Jette til Indkjøb 75 -
Contant har De betalt mig Sidste Bidrag for en Dreng 3 -
6 Novbr300 R Den unge Jørgensen
12 Decbr200 R fra Middelfart 5 -
500 R Decbr4 Skattebilletr 36 -
Decbr4 Skattebilletr 36 -
Illustreret Tid 8 -
Omkostn. i Anl. af den
Mexicanske Orden 1 - 33
Betalt Privatbanken
18 April 219 R 90
Julii 185 - 90
Aug 183 - 90
Sept 183 90
183 90
773 - 72
6427 R 93 ß
pr 31 Dec 1866
Saldo Dem tilgode 2006 - 87
8434 R 84 ß Saldo Dem tilgode Ball 8434 R 84 ß
S. e. & o. E. Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost