Dato: 20. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn, Torsdag=Aften den 20de December 1866

Kjære Fru Scavenius!

I morgen kommer dette Brev afsted, Deres Naade modtager det altsaa først Løverdag, nær var jeg at tro at jeg ikke skulde i Julen komme til Basnæs, nu mod Aften saa langt ind i ugen faaer jeg Haab igjen, ja selv det at jeg efter Bestemmelsen kan være med Diligensen i Skjelskør, førstkommende Søndag den 23de, hvor jo Deres Naade lader mig afhente. Jeg maa nu fortælle situationen. I Løverdags begyndte en ganske voldsom Tandpine, jeg leed forfærdeligt; igaar blev jeg skaaret i Tandkjødet men endnu i Nat var jeg i Feber; først i Dag har Smerten lagt sig, Ansigtet er ophovnet, jeg har i hele Ugen holdt mig inde, døset Tiden hen, men er trofast blevet besøgt og pleiet af Venner og Veninder, selv Mad har man sendt mig og alleslags Forfriskninger. Det var min Bestemmelse som i morgen, Fredag, at tage til Sorø og blive hos Fru Ingemann til Søndagmorgen og da gaae med Toget til Slagelse og Diligensen til Skjelskør; det er der ikke at tænke paa; men jeg har det Haab at jeg i overmorgen, Løverdag=Middag kan reise og om Aftenen naae Slagelse, overnatte der og da Søndagmorgen efter Bestemmelsen komme til Skjelskør, jeg haaber det skeer, men vil dog forud, kjære Fru Scavenius meddele dem hvorledes det staar til med mig. Hils Frøken Luzia og hendes Brudgom. Gid at vi dog maa ses! Fru Ingemann vil jeg da besøge paa Hjemreisen.

Deres Naades taknemmelige Ærbødige H.C. Andersen

Fredag=Formiddag!

Lægen har i Dag besøgt mig og siger at jeg ikke kan reise i morgen, men maaskee Søndag den 23, da naaer jeg Slagelse mellem fire og fem, er jeg ikke for angrebet, saa tager jeg en Vogn der og er ud paa Aftenen paa Basnæs, men overnatter jeg i slagelse, saa kommer jeg med Diligensen Mandag Formiddag til Skjælskør, maa da der være Vogn efter mig. Gid at jeg dog Juleaften maa samles med deres Naade og Børnene. Hjerteligst og

Ærbødigst H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus