Dato: 21. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjør Søndag Formiddag den 21 Oct. 1866

Kjære Ven!

Lige idet Postbudet var redet afsted med Posttasken hvor i min Skrivelse laae til Dig og som Du nu har faaet, fik jeg Besøg af Dr. Steenbuch, der bragte mig med straalende Ansigt en heel Pomadekrukke fyldt med Snegle, cyclostoma elegans, som vi Lærde kalde dem; han sagde at han glædede sig til at komme i Bekjendtskab med Dig og da jeg talte om de Snegle "med Hul", som jeg denne Gang ikke fandt paa Basnæs, lovede han at levere samme; han satte sig derpaa tilbords, det vil sige, satte sig ved mit Skrivebord og skrev et lille Epistel til Dig ... Det skal fornøie mig om Du er tilfreds med mig i Snegle-Kommissionen ...

P.S.

I Dag ved Middagstid fik jeg af Steenbuch en Æske fuld af De Snegle Du ønskede fra Basnæs, de saa anderledes ud end de jeg søgte, mine vare saaledes $. De Snegle her fra Holsteinborg ere alle levende, de kunde nok holde sig saa til Søndag siger Steenbuch, komme altsaa ei i Spiritus.

Tekst fra: Solveig Brunholm