Dato: 16. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør 16 October 1866.

Kjære Ven!

De er en trofast Sjæl! tak fordi De saa varmt tænker paa mig, tak fordi De strax ved Deres Hjemkomst, uagtet De har Meget at bestille, dog glæder mig med Brev. Havde jeg vidst hvor De var at finde i det russiske Rige, da havde De faaet en Skrivelse fra mig, men Ingen kunde sige Besked og da jeg en Dag kom ind til Byen, (De veed maaskee at jeg ved min Ankomst der, boede ude hos Groserer Melchiors og derfra er taget her ud paa Landet), søgte jeg Deres Huus for at høre lidt om Dem, men jeg kom, uheldigviis paa en Tid, da Døren var lukket, Alle borte. Nu først: velkommen hjem! jeg glæder mig ret til at tale med Dem; jeg har faaet en Bolig paa Kongens Ny torv i Gaarden hvor Mini boer i Stuen, mit nye Hjem ligger altsaa paa Deres Vei til den danske Skueplads. - Mit forrige Brev fik De fra Bordeaux, der blev jeg hos de mange opmærksomme Venner, omtrent 14 Dage, hvorimod kun et Døgn i Paris; jeg hørte senere at man der havde ventet mig og det til Fest og Glæde; jeg tog Fart over Köln og Hanover, blev paa tredie Dag i Hamborg, jeg vidste ikke da at Choleraen der var netop paa sit Høieste, man har sagt at der døde 100 paa een Dag, jeg var uvidende derom og følte ingen Ulempe. - Over Fyen gik nu Reisen og jeg fornam at jeg har Venner ogsaa i min gamle Fødeby Odense. Deilige Dage tilbragte jeg derpaa ude hos Melchiors, men jeg fik ikke skrevet Noget og har paa hele Reisen kun samlet og tegnet op; nu derimod paa Basnæs og Holsteinborg er jeg Flittigheden selv; helst vilde jeg og Hr Reitzel ønsker det samme, at jeg fik beaandet paa Papiret de mange "Eventyr og Historier" jeg har Spirerne til, men Musaen lader sig ikke kommandere, hun vil at jeg udarbeider mine Reise-Erindringer og af disse er snart Halvdelen sat paa Papiret; det vil vare endnu en lille Tid før jeg bringer Dem mit Bidrag til "Figaro", men det kommer og det kommer oftere, De er jo forvisset om min Deeltagelse. Vil De nu ogsaa være saa venlig at tegne mig for Bladet, fra Octobers Begyndelse; og sende mig de Nummere der ere udkomne til Søndagen den 28 October, da er jeg sikkert i Byen og boer, som sagt, i Condittor Minis Gaard, 3die Sal. - Meget har jeg at fortælle Dem; tidt har De været i min Tanke; jeg har ønsket at vi havde været sammen; mon vi ikke skulle engang komme paa Reise, i det mindste mødes i Paris; jeg har denne Gang begyndt at synes bedre om denne By end tidligere; dersom Boghandler Hetzel bliver ved sin Bestemmelse at udgive paa Fransk et Par af mine Bøger, da tager jeg maaskee i Vaaren et lille Spring derover. Hils Henriques, Billes, Edgar Collin, Hansen og alle fælles Venner fra Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Basnæs ved Skjelskjør 16 October 1866.

Kjære Ven!

De er en trofast Sjæl! tak fordi De saa varmt tænker paa mig, tak fordi De strax ved Deres Hjemkomst, uagtet De har Meget at bestille, dog glæder mig med Brev. Havde jeg vidst hvor De var at finde i det russiske Rige, da havde De faaet en Skrivelse fra mig, men Ingen kunde sige Besked og da jeg en Dag kom ind til Byen, (De veed maaskee at jeg ved min Ankomst der, boede ude hos Groserer Melchiors og derfra er taget her ud paa Landet), søgte jeg Deres Huus for at høre lidt om Dem, men jeg kom, uheldigviis paa en Tid, da Døren var lukket, Alle borte. Nu først: velkommen hjem! jeg glæder mig ret til at / tale med Dem; jeg har faaet en Bolig paa Kongens Ny torv i Gaarden hvor Mini boer i Stuen, mit nye Hjem ligger altsaa paa Deres Vei til den danske Skueplads. - Mit forrige Brev fik De fra Bordeaux, der blev jeg hos de mange opmærksomme Venner, omtrent 14 Dage, hvorimod kun et Døgn i Paris; jeg hørte senere at man der havde ventet mig og det til Fest og Glæde; jeg tog Fart over Köln og Hanover, blev paa tredie Dag i Hamborg, jeg vidste ikke da at Choleraen der var netop paa sit Høieste, man har sagt at der døde 100 paa een Dag, jeg var uvidende derom og følte ingen Ulempe. - Over Fyen gik nu Reisen og jeg fornam at jeg har Venner ogsaa i min gamle / Fødeby Odense. Deilige Dage tilbragte jeg derpaa ude hos Melchiors, men jeg fik ikke skrevet Noget og har paa hele Reisen kun samlet og tegnet op; nu derimod paa Basnæs og Holsteinborg er jeg Flittigheden selv; helst vilde jeg og Hr Reitzel ønsker det samme, at jeg fik beaandet paa Papiret de mange "Eventyr og Historier" jeg har Spirerne til, men Musaen lader sig ikke kommandere, hun vil at jeg udarbeider mine Reise-Erindringer og af disse er snart Halvdelen sat paa Papiret; det vil vare endnu en lille Tid før jeg bringer Dem mit Bidrag til "Figaro", men det kommer og det kommer oftere, De er jo forvisset om min Deeltagelse. Vil De nu ogsaa være saa venlig at tegne mig for Bladet, fra Octobers /Begyndelse; og sende mig de Nummere der ere udkomne til Søndagen den 28 October, da er jeg sikkert i Byen og boer, som sagt, i Condittor Minis Gaard, 3die Sal. - Meget har jeg at fortælle Dem; tidt har De været i min Tanke; jeg har ønsket at vi havde været sammen; mon vi ikke skulle engang komme paa Reise, i det mindste mødes i Paris; jeg har denne Gang begyndt at synes bedre om denne By end tidligere; dersom Boghandler Hetzel bliver ved sin Bestemmelse at udgive paa Fransk et Par af mine Bøger, da tager jeg maaskee i Vaaren et lille Spring derover. Hils Henriques, Billes, Edgar Collin, Hansen og alle fælles Venner fra Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90. 29-32)