Dato: 12. november 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 12 Oct: 1866.

Kjære Fru Ingemann!

Fra jeg kom hjem til nu har jeg været i stor Travlhed med selv at afskrive mine nye Eventyr og Historier for at de kunde komme i Trykkeriet, nu ere de der og om en tre Uger haaber jeg at kunne sende Dem, kjære Fru Inge­mann, et Exemplar; først nu faaer De derfor Brev fra mig! min hjerteligste Tak for de deilige Timer, De forundte mig, ogsaa til Sophie, der med saa varmt Hjerte lever for Dem og Deres Velværen, sender jeg Hilsen. Jeg næsten øn­sker at De kunde see min nye Leilighed, jeg boer paa Hjørnet af lille Kongensgade og Kongens Nytorv. Vindu­erne vender ud til Torvet; Jeg har Morgensol og den ene af mine Stuer er temmelig stor, pyntet med mange Billeder, Tæpper paa Gulv og for Dør. Flere af mine Veninder have sendt mig Blomster saa at alle Vinduer ere som Blomster­bede. Jeg havde forleden illumineret, ligesom de Andre her paa Torvet. Jeg bliver gjerne hjemme, da Hjemmet er hyggeligt. Maleren Block arbeider med stor Kjærlighed paa sit Billede Niels Ebbesen som dræber Grev Han besøger mig jevnlig og jeg ham igjen, han synes ligesaa elskværdigt et Menneske, som han er en stor Kunstner. Jerichau er i Rom, hans Frue derimod er her i Byen og havde igaar Costumebal for Børn, jeg var der et Øjeblik. Hun bad mig hilse Dem, naar jeg skrev. Af Paludan-Mül­ler udkommer en Bog til Julen, Bergsø giver os en Roman. Forleden skulde han have begyndt sin Reise til Rom, men Dagen forud fik han Øienbetændelse og ligger nu ude hos Hansen i Bredgaden. L. Frølich i Paris arbeider paa Illustrationer til mine Eventyr og Historier, som ikke ere illustrede af Pedersen.

Nu haaber jeg at Professor Harder er saa vel at han gaaer ud, hils ham. Rossing ligger nok til Sengs har man fortalt mig. De vil hilse Wilsters og Kammerherre Hoppes, lige­saa Sibonis, om De seer Nogen af disse. Christine Jensen er vel nu i sin lille Huuskreds, jeg kan tænke at hun fra den har skrevet Dem til og ret er glad endnu for det lille Sol­skinsveir i hendes Liv, vistnok Besøget var i Ingemanns Huus. Gid jeg maa høre at det gaaer stadigt godt med Synet.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus