Dato: 10. oktober 1866
Fra: Carl Bloch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d. 10 October 1866

Min kjære Ven!

De to Gange jeg har faaet Brev fra dig, kommer der frisk Luftning over mig, Kunsten og Kunstens Opgave her paa Jorden staaer saa levende og skjøn for mig, thi underlig nok ere begge dine kjære Breve komne netop i Dage, hvor jeg intet bestilte og hvor jeg var kjed af det jeg havde gjort, det er en styg Tid naar man gaaer omkring og er kjed af det, Menneskene og Gaderne seer saa kjedelige og trætte ud, fordi man selv er det.-- -Jeg har ikke malet paa Niels Ebbesen men arbeider paa de to andre Billder som jeg først vil have fra Haanden

Skulde det virkelig være sandt, hvad Du skriver til mig, at jeg er en af Dannevirkes Skandsegravere, Gud give det var saa; men jeg er bange for Dommeren. &Tiden' den er streng, den kjender ikke Kunsteren personlig og kan godt lide ham som Andre jeg nu ikke vil nævne. -- Jeg glæder mig til at høre Udbyttet fra de eensomme Dage paa Basnæs hvergang noget godt kommer frem i Danmark har jeg samme Fornemelse som en Samler der faaet et deilig Tilvæxt i sin Samling, han nyder den, beundrer den, stiller den op, og Fremmede skal komme og misunde ham hans herlige Skatte.

Tak nu, kjære elskede Ven for dit Brev til mig, men vi siger ikke Du til hverandre, uden vi ere alene, som nu

Din altid hengivne Ven

Carl Bloch.


Til

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm