Dato: 9. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basnæs den 9 October 1866.

Kjære Fru Grevinde!

I dette Øieblik fik jeg Deres Brev124; hvor er det velsignet og elskeligt, Deres milde varme Hjerte taler heelt ud af det; jeg kysser taknemlig Deres Haand for Deres venlige Sind imod mig; jeg er dertil glad ved Brevet, det vidner at De har det bedre; jeg vovede ikke at spørge om Deres Befindende før endnu efter nogle Dage, og haabede at høre det Bedste naar paa Løverdag Hr Greven kom her125. Jeg glæder mig usigeligt til igjen at komme til Holsteinborg og haaber at sidst i næste Uge vil Deres Naade være oppe og i bedste Velgaaende, saa længe har jeg ogsaa lovet at blive paa Basnæs. Deres Svigermoder er jo der da endnu? Siig hende at det har rørt og glædet mig at hun, i sin fromme Opfattelse af Verden, seer paa mig med milde Øine; hun var saare elskværdig, ligefrem og hjertelig mod mig, nu vi vare sammen. Hvor er hun ungdommelig og hjertegod! hils den søde lille Elisabeth og min egen kjære Christoph; Foden gjør aldeles ikke ondt, og hans kjærlige, deeltagende Blik, da han havde traadt, var en heel Lægedom. Bodil var sød og elskelig, en god Representant for det holsteinborgske Huus. Deres Naade vil bringe Hr Greven min dybtfølte Tak for hans Venskab og Godhed for mig, bringe min Hilsen til Børnene, til Frøken Schmidt og Hr Richter126, samt tilgive mig at dette Brev saaledes er ihast lagt paa Papiret, men jeg vilde gjerne at Rideknægten endnu iaften maatte bringe min Tak og Hilsen.

Deres Naades taknemlig hengivne ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus