Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 10. september 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kalkbrænderiet den 10 Sept 1866

Kjære Fru Scavenius!

I Lissabon fik jeg Deres Naades seneste og saa kjære Brev, der lovede, at naar jeg skrev snart skulde jeg uopholdelig faae Brev igjen, jeg skrev, om jeg husker ret, samme Dag, men indtil Dato har jeg forgjæves ventet paa at faae en Skrivelse fra Deres Naade. Den 14 August forldo jeg Lissabo; gik med det store franske Dampskib Navaarro der kom fra Rio. Det første Døgn havde vi høi Sø, jeg va rnoget lidende, men nød dog det mageløse storartede Skue af Oceanet, hvor Bølgerne / væltede og lyste med phosporisk Glands; det var som om Fartøiet gled hen over et Ildhav. De to efterfølgende Dag fik vi deiligt Veir saa at Reisen, i disse, over den "franske Sø" var en Fornøielses Fart paa det velindrettede Fartøi, der var som et stort svømmende Hotel. I Bordeaux fik jeg den meest hjertelige og rørende Modtagelse; her blev jeg 12 Dage, men jeg saa hjemad over Blois og Paris, Cöln og Hamborg; lagde Veien gjennem Hertugdømmerne til Fyen, hvor man i Odense vilde gjøre en Fest for mig; jeg blev ikke og / det var min Plan at tage Post i Korsøer og overraske Deres Naade og Frøken Luzia med mit Besøg paa Basnæs; men af Frøken Carstenskjold som jeg traf paa den fyenske Jernbane, erfarede jeg at netop paa den Tid jeg maatte indtræffe var Deres Naade og Frøken Luzia i Kjøbenhavn for at feire Dronningens Fødselsdag. Jeg gik da i Fredagsaftes til Sorø for at see Fru Ingemann, men erfarede paa Banegaarden at hun lige med Toget forud var kommet fra en Øien-Operation i Kjøbenhavn; det vilde altsaa være Uret at komme til hende og jeg havde intet bedre Valg end / at blive paa Landeveien da Vertshuset i Sorø skal være aldeles slet; jeg blev altsaa paa Landeveien, det vil sige, overnattede i Hotel Sorø! Ved Banegaarden, gik næste Morgen til Roskilde, besøgte der Hartmanns og kom "Søndag" til Kjøbenhavn, hvor Grosserer Melchior med Frue afhentede mig til Deres Landsted hvor jeg bliver en 10 a 14 Dage, men i disse haaber jeg ganske sikkert, at høre om Deres Naade vil see mig en lignende lang Tid paa Basnæs thi da slyver jeg derud; meget længes jeg efter at tale med Dem og at lykønske Frøken Luzia,; hendes Brudgom fik allerede mit Hjerte under Kugleregnen paa Dyppelbanker. Brev til mig adresseres til Etatsraad E. Collin, Dronningens Tvergade No 19 i Kjøbenhavn. Deres hengivne

taknemlige H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus