Dato: 21. maj 1838
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn, den 21. Maj 1838.

Ret meget maa jeg takke Dem for Deres Godhed at tilstille mig Deres sidste Samling af Digterværker. Jeg har allerede læst de Eventyr, som aabner Samlingen, og har moret mig over mangt et Indfald deri, f.Ex. over Pappegøjeno g dens karakteristiske Deklamationsnummer. Mod Planen i det Hele har jeg vel Et og Andet at iindvende; dog Dette kan jeg altid ved lejlighed fremføre mundtligt; og skulde jeg ikke finde Lejlighed dertil, saa er Ulykken heller ikke stor. De andre to, mig allerede iforvejen bekjendte Ingredienser af Samlingen skal jeg nu læse paany, for at opfriske dem i Erindringen, ogsaa for at se, om der er forandret NOget i dem, i det Mindste i Dramet.

De maa dog ikke tiltro mig det Barbari, ikke at ville læse store Bøger, endnu mindre det at ryge Tobak (at sige: af Pibe), hvilket jeg for længe siden har aflagt, og allermindst det, at ville bruge Deres interessante Bog, som desuden ermig en kjær Foræring fra Deres Haand, til "Fidibus" (! her kan et Udraabstegn in parenthesi meget vel anbringes, naar Mælet forgaaer En af Skræk over denne forfærdelige Mistanke). Men jeg claudrer parenthesis, og forbliver extra parenthesin

Deres hengivne og forbindtlige

J. L. Heiberg.

S.T. Hr. H. C. Andersen

Tekst fra: Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg