Dato: 10. juli 1866
Fra: Rigmor Stampe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 10de Juli 66.

Kjære Andersen!

Jeg hører af Moders Brev, at de har det godt i Portugal; det maa rigtignok være mageløst at reise i saadant et smukt Land, især naar man finder rare Mennesker, som ovenikjøbet kan Dansk~ Jeg kunde saa tydeligt forestille mig det deilige Landskab, De beskrev, især fik jeg en saadan Lyst til at se Granatblomsterne og Ildfluerne. De kunde rigtignok gjøre mig en stor Glæde, hvis De vilde, naar De kommer hjem, bringe mig en tørret Granatblomst til min Blomstersamling. De har jo gjerne et saadant Held med Blomster. Kan De huske den Bøgegren med Græs ved, De gav Agnete og mig i Sommer? Det er aldrig Iykkedes mig at faa Nogen saa god.

Deres hengivne Rigmor.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus