Dato: 30. marts 1866
Fra: Martin Henriques, Therese Henriques, f. Abrahamson   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 30 Marts 1866

Kjære Ven

Jeg haaber at De har modtaget vort sidste Brev som vi sendte til Amsterdam. Vi have siden hørt fra Dem gjennem Fru Melchior og gjennem "Dagbladet" og see vi deraf med Glæde, at De befinde Dem hyggeligt og veel og er fornøiet med Deres Ophold i Holland. Dette fremkommer for at bringe Dem vore bedste og hjerteligste Ønsker i Anledning af Deres Fødselsdag og behøver jeg ikke at tilføie , at vi dybt føle Savnet af Deres Nærværelse hos os den 2den April og at forsikkre Dem om, at vore Tanker dvæle hos Dem paa denne Dag, hvis Tilbagekomst for Dem vi ønske i en lang Række af Aar. Vi have at bringe Dem Hilsen fra Deres mange fraværende Veninder og Venner, der forene dem med os i ovennnævnte Ønsker for Dem.

Carl Bloch har malet mig et yndigt Stykke, der fornøie Alle, der see det, det er en italiensk Foraars-Scene mellem 2 halvvoxne. Personer. Og Bournonville, der har skrevet et ny Ballet! den skal opføres i næste Maaned. I Theaterverdenen kun lidet Nyt, Jødinden gaaer fortræffeligt over Scenen. Fru Norman der har spillet i Musikforeningen til 2 Concerter er atter afreist til Stockholm, efter som sædvanlig at have fortryllet os. Jeg er nysgjerrig efter at vide, om De har afleveret Deres Brev til Rossini og om han endnu mindes min elskværdige Halvdeel? Carl Hartmann kom i Tirsdags efter at have søgt efter Dem i Paris, jeg har endnu ikke seet ham. Lev nu vel og tænk engang imellem paa

Deres hengivne

Martin R. Henriques

Kjæreste Andersen, tusinde kjærlige Ønsker til Deres nær forestaaende Fødselsdag sender jeg Dem, med Haab om at den gode Gud vil bevare Dem glad og lykkelig for os Alle.

Faae vi snart noget at høre fra Dem, det er nu meget længe siden, vi hørte noget. Lev nu vel, og tænk engang imellem med Venlighed paa os Alle.

Deres Therese Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 449-50)