Dato: 5. januar 1866
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

510. Fra E. Collin.

[5/1 1866]

Skjøndt Tiden er knap inden Posten skal afleveres, kan jeg dog skrive et Par Ord. Vi vente Dem altsaa først efter d. 12te. Med Hensyn til Deres 8 Dages Ophold før Afreisen til Udlandet foreslaae vi Dem at forsøge et andet Sted end hôtèl d'Angleterre. Theodor har nemlig opdaget en Mselle Schnorr, som holder et stort hôtél garni i lille Strandstræde (i Theatrets forrige Gaard, nu Hyrekudsk Soelbergs). Damen og det Hele behagede ham, og det var jo muligt og vel dette Forsøg værd, om dette Sted ikke kunde blive passende for Dem efter Deres Hjemkomst. Der spises à la carte. Prisen kjender jeg ikke.

Deres Pengesager ordner jeg i det sidste Øieblik saa let som en Vind kan kruse Vand.

Italienerne har jeg ikke hørt, men de gjøre Lykke.

Iaftes seent kom en Tilsigelse til Dem at møde ved Anker-Legatet. Jeg har bedt Hartmann melde Grunden til Deres Ikke-Møden.

Har De læst den lille Strid mellem Dagbladet og Ploug. Det gjør mig meget ondt for den Sidste, at han har taget Sagen paa den Maade; han vil støde mange Mennesker fra sig.

Deres E. Collin.

Alle hilse. Lad os gaae det nye Aar isende med godt Haab for os og vort Fædreland.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost