Dato: 30. december 1865
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

507. Fra Henriette Collin.

Lille Nytaarsaften 1865.

Jeg begynder mit Brev iaften kjere Andersen for at det kan blive et rigtigt Nytaa[r]sbrev og bringe Dem et hjerteligt »Glædeligt Nytaar!« i rette Tid.–

Jeg antager at De veed at De ikke har skrevet et eneste Ord om det Væsentlige Indhold af Brevet fra O Neill og at vi følgelig ikke veed noget rigtigt om Deres Stemning og Tilstand'ndash;Af Deres Usikkerhed med Hensyn til Deres nærmeste Reiseplan maa jeg antage at Cholera er i Portugal og at De altsaa foreløbig ikke lægger nogen Plan, og jeg er ganske enig med Dem i at der er god Tid til at see det an, 3 Maaneder mellem Portugisere er bestemt nok.–

At min Historie om Oluf og Helga er Dem uforstaaelig naar De gaar ud fra at hun ikke kan læse, er i sin Orden, men da hun baade læser og skriver godt og da vi Gamle intet ahnede førend vi hørte hende hulke over den tilføiede Krænkelse, saa forsikkre jeg Dem at situationen var virkelig comisk.–Deres commission til Jonas om Reiseundersøgelserne har jeg overdraget Edvard og han skriver vist selv, Jonas er meget flittig og optaget af Studeringer (Gid han altid havde været det) og Gid de store Planer Haab og Ønsker ikke Alle maa skuffes.

Jeg har intet Nyt at fortælle Dem og det synes som om Julens Glæder og Trav[l]hed er det Eneste der opfylder Kjøbenhavnerne'ndash;Før Julen tror jeg nok at man til Dagens brændende Spørgsmaal maatte regne »Trekiner« og »Den skjønne Helene«, Efter Juul vil det vel blive den italienske Opera og det nye Menagerie ved Tivoli, det er altsaa Kunst og Natur (kun med nogen Forskjel i Dyrenes Størrelse) der opfylder Gemytterne og det er jo gode Tegn.

I Familien er Alt vel og Theodor har faaet en nye Lidenskab der paa en høistfornøielig Maade udfylder hans ledige Timer, han modellere nemlig en Masse Dyr i de forskilligste Stillinger og situationer, Begyndelsen blev naturligvis gjort med Vappe og for Øieblikket arbeides der paa en Løvinde der er ifærd med at fortære et Hjortelaar, det er virkelig morsomt at han kan frembringe noget saa godt og livligt'ndash;Han er selv i fortræffeligt humeur ved sin kunstneriske Virksomhed'ndash;

Og hermed Gud befalet kjere Andersen'ndash;Tak for det Gamle Aar'ndash;Vor Herre bevare os fra Alt Ondt i det Nye'ndash;

Glædeligt Nytaar fra dem Alle herhjemme.– Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost