Dato: 27. april 1838
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Uaget jeg ikke er vis paa, at denne Billet endnu træffer Dem i Odense, afsender jeg den dog for om muligt at prædestinere Dem til et længere Besøg i Sorøe, end det paatænkte. Vi ere hjemme og vente Dem med Fornøielse; men vil ikke nøies med at beholde Dem et Par Dage! Tak for Meddelelsen af den heldige Forandring i Deres Stilling; jeg haabede vist, det vilde lykkes, og det har ret glædet os. Hvad der ved den tilstaaede Gehalt er den fortrinligste Egenskab, er at den ingen Baand lægger paa Friheden. De er saaledes Herre over Deres Tid og kan gjerne blive noget længer i Sorøe. Mange Hilsener fra min Kone.

Deres Hengivne Ingemann.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus