Dato: 27. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: R. H. C. C. Kranold
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskør den 27 December 1865

Kjære Hr Etatsraad!

Det var mig en Overraskelse og Glæde igaaraftes at modtage Brev fra Dem; jeg seer en Venlighed deri, en saa stor Deeltagelse at jeg maa strax bringe Dem min tak. Jeg var i en Misstemnig der forstyrrede min Julegæde, og De vil jo nok indrømme at den ide­lige Udsætten med Stykket, gav nogen Grund der til. Deres venlige Ord troer jeg ubetinget paa, er igjen beroliget og føler Trang til derfor strax at bringe min Taksigelse.

Julen er gaaet smukt herude. Juleaften havde fattige Bønder­børn Juletræ her paa Gaarden; vi Andre fik ogsaa Juletræ og en Deel Presenter, mig tilfaldt saaledes et Maleri og to smukke Vaser. Imorgen er her stor Jagt og om Aftenen meget stort Sel­skab. Jeg bliver her til Nytaar og venter i disse Dage Brev der bestemmer min Reise til Lissabon; jeg haaber at den bliver Virke­lighed og tænker da at reise fra Kjøbenhavn den 14 Januar og om Gud vil, at være her tilbage igjen den 1ste Juni; jeg har da nydt et langt deiligt Foraar, som vi her hjemme ikke have det. Da jeg end ikke personlig, Nytaarsdag, kan bringe Dem Hr Etatsraad, og Deres fortræffelige Frue min Lykønskning, tør jeg da her sende mit Portrætkort og bede om det tør faae en Plads i Husets Album.

Deres hengivne,

ærbødige

H.C.Andersen.

[bagpå Portrætkort BO 53]

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus