Dato: 22. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

504. Til E. Collin.

Basnæs den 22 December 1865.

Kjære Ven!

Tak fordi De er saa trofast med at skrive! Det engelske Brev De sendte mig var fra Miss: Bushby i London, hun ønsker at oversætte det seneste Hefte af mine Eventyr, men det er for lille en Samling for Engelænderne og for eiendommelig dansk, saa hun maa vente til der engang komme flere Historier, det andet Brev var fra en Skolelærer, det begynder saaledes: »Ved at læse Deres Velbaarenheds Skrifter og ved'ndash;tidligere, som Bar­beersvend,–at komme i personlig Berørelse med Dem, fik jeg det Indtryk, at De er i Besiddelse af Godhed i en sjælden Grad«.–

Paa Grund af denne Godhed anbefaler han mig sin attenaarige Datter, der har lært547 Musik, Fransk, Tydsk og Engelsk om jeg kan skaffe hende en Lærerinde Plads. Men jeg veed ingen. De Attester hun har sendt maa alt­saa ligge til videre. De skriver »at De maa smile ved min Bemærkning, at De, naar De overlever mig, »jo har Testamentet efter mig i Hænder!«« og tilføier, »hvad skal det hjelpe? Jeg kan jo ikke rive det itu'ndash;etc.« Dette Smiil, jeg antager ikke det er Overlegenhedens eller Forretningsmandens, men aligevel det Smiil forstaaer jeg ikke, thi sæt nu at mit Testament be­gyndte med at jeg gav Dem548 Ret til at handle saaledes eller saaledes'ndash;da var der jo Noget i at jeg siger: »jeg svarer Dem ikke, vent til jeg døer, da vil De, »som har Testamentet under Hænder«, kunde see'ndash;!« og skulde De da ogsaa smile, haaber jeg at det bliver paa den homerske Maade, »gjennem Taarer!«–Hvad Formen angaaer, da har De selv skrevet for mig det hele Udkast, har De glemt det? Endelig har Professor Abrahams med to Vidner underskrevet. Er der Mere?–Naa! Tak for dette og alt Godt i det gamle Aar! Gid at jeg i det nye maa flyve ud, og helst naae Lissa­bon, item vende tilbage.

Deres trofaste

H. C. Andersen.

[I Margen: ] NB Brevet til Deres Frue kan De læse som Fortsættelse af dette; om De vil!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost