Dato: 16. november 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Christian Jørgensen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 16. Nov. 1865.

Kjære Hr. Jørgensen!

Gjerne vilde jeg hjælpe Dem, men jeg seer mig ikke istand der til. Jeg har forgjæves hørt mig for hos Flere, og maa derfor aabent sige Dem, at jeg Intet kan udrette.

De skriver, at en Bekjendt af Dem vil skaffe Dem en Ansættelse ved en Handelsforretning, dette Tilbud synes jeg, at De, under Deres nuværende Omstændighed, bør tage imod og da see, hvad Tiden bringer. Lad mig engang høre, hvorledes det gaaer Dem, og vær forvisset om, at De i al god Stræben har, min Deeltagelse.

Deres velvillige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter