Dato: 21. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

[skråt over venstre hjørne]Til Jonas Collin

Holsteinborg, Søndagmorgen

den 21 October 1866.

Kjære Ven!

Tak for dit Brev, Du har ret glædet mig der med. Igaar kom jeg her til Holsteinborg og har det som altid her, særdeles udmærket, ja storartet; gid at jeg boede saaledes i Kjøbenhavn! Jeg har jo sagt Dig at efter at jeg fik dit "Snegle-Brev", med Snegl, skrev jeg til Dr: Steenbuch; Brevet sendte jeg til Grevinde Holstein da Steenbuch daglig kommer her paa Gaarden; hun fortalte mig nu at Doctoren blev meget fornøiet for min Skrivelse og sagde at han ogsaa gjerne vilde komme i Forbindelse med Hr Jonas Collin, maaskee de gjensidigt kunde komme til at bytte nogle Snegle med hinanden. Jeg taler nu nærmere med Steenbuch og skal da give Dig Beskeed. Grevinden sagde mig at han havde til mig en lille Æske / med de forlangte Snegle; af dem var her en Deel. Jeg faaer dem vist een af Dagene. De langagtige, spiralformede med "Hul forneden", har jeg ikke været istand til at finde en eneste af; forrige Gang jeg tog disse var der nok, de sad paa Barken af Kastanietræerne og Valdnødtræerne, iaar sees ingen. Reisen til Portugal er ganske ligefrem historisk fortalt, men der er oplevet mere end der staaer paa Papiret. Huuslige Forhold, hele det Eiendommelige i de o'neillske Huse, hører jo Privatlivet til. Jeg har skrevet en Historie "Moster" og en lidt større "Portnerens Søn", men det er ikke nok til et "Nytaarshefte". Jeg er nysgjærrig efter Bergsøes Bog; hils ham! - Naar jeg nu kommer til Byen besøger Du mig vel en Timestid, at vi kunne sladdre lidt sammen. Hils Theodor! nyligt var der Jagt paa Basnæs, der blev skudt 4 Dyr, 6 Harer, [overstr: og] 2 Grævlinger og nogle Ræve.

Din Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 99-100)