Dato: 29. september 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Stockholm den 29 Sept 1865.

Kjære Hr Watt.

Alle Breve til mig her i Stockholm blive sendte til Legationen; det er ganske tilfældigt at jeg saaledes igaar har faaet Deres Skrivelse, idet jeg da var paa Posthuset for at afsende Breve og det faldt mig ind at spørge om der ingen til mig fandtes postrestante. Jeg blev meget glad ved at høre fra Dem, thi der er slet ingen af mine Venner som sende mig Brev; selv har jeg heller ikke god Tid til Skrivning i det jeg ideligt er paa Farten; man viser mig megen Velvillie og Godhed. I begge de kongelige Theatre har Intendanten været saa elskværdig at give mig for hver Aften jeg er her, een af de bedste Pladser og det er fornøieligt da jeg faaer just en Deel Operaer, saaledes Faust, den sorte Domino, den hvide Dame etc. Jeg har været i UpsaIa, ligesaa paa Ulriksdal og har herfra deilige Erindringer, imorgen er jeg paa Drotningholm. En Uges Tid vil endnu gaae i Stockholm, derfra tager jeg, efter Indbydelse nogle Dage paa Landet, saa at jeg neppe de første 14 Dage kommer til Kjøbenhavn.

Deres Bog kommer vel ikke ud før i December? De spørger imidlertid hvad det lille Vers jeg har skrevet skal kaldes. Hvad synes Dem om at sætte: med en Indskrift af H.C.A., eller kun "et lille Vers", - eller "Brudstykke af et Riimbrev" eller "Vignet" - eller "Vers-Vignet". Nu kan De vælge det bedste. Jeg lægger Verset ved, men beder dog om at det ikke trykkes før jeg kommer hjem, thi mueligt kan jeg deri gjøre Eet eller Andet bedre.

Seer De Scharf eller andre af mine Venner da hils paa det hjerteligste. Tilgiv den Hast dette lille Brev flyver paa Papiret.

Deres meget hengivne H. C. Andersen.


Paa Ungdommens friske Rosenblad

Staaer at reise med Solskin skrevet.

Det er for den Ældre et Aandens Bad,

En Stund af hans Foraar gjenlevet.

Den yngre med Eet seer sin Hverdagshistorie,

Gaae frem i den deiligste Glands og Glorie.

Men da det nu ikke blev Alle forundt

At flyve til fremmede Lande,

Faae Yduns Æblet forfriskende sundt

Med Runer om fremmede Strande,

Saa griber den Hjemmeblivende glad

Den hjembragte Blomst og betragter hvert Blad,

Thi der staaer hvad seet er og levet.

Det er ham hans Reise -! Kom med, han bad:

Paa Ungdommens livsfriske Rosenblad

Har at reise med Solskin Du skrevet.

H. C. Andersen

Stockholm September 1865.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Stockholm den 29 Sept 1865.

Kjære Hr Watt.

Alle Breve til mig her i Stockholm blive sendte til Legationen; det er ganske tilfældigt at jeg saaledes igaar har faaet Deres Skrivelse, idet jeg da var paa Posthuset for at afsende Breve og det faldt mig ind at spørge om der ingen til mig fandtes post restante. Jeg blev meget glad ved at høre fra Dem, thi der er slet ingen af mine Venner som sende mig Brev; selv har jeg heller ikke god Tid til Skrivning i det jeg ideligt er paa Farten; man viser mig megen Velvillie og Godhed. I begge de kongelige Theatre har Intendanten været saa elskværdig at give mig for hver Aften jeg er her, een af de bedste Pladser og det er fornøieligt da jeg faaer just en Deel Operaer, saaledes Faust, den sorte Domino, den hvide Dame etc. Jeg har været i UpsaIa, ligesaa paa Ulriksdal og har herfra deilige Erindringer, imorgen er jeg paa Drotningholm. En Uges Tid vil endnu gaae i Stockholm, derfra tager jeg, efter Indbydelse nogle Dage paa Landet, saa at jeg neppe de første 14 Dage kommer til Kjøbenhavn.

Deres Bog kommer vel ikke ud før i December? De spørger imidlertid hvad det lille Vers jeg har skrevet skal kaldes. Hvad synes Dem om at sætte: med en Indskrift af H.C.A., eller kun "et lille Vers", - eller "Brudstykke af et Riimbrev" eller "Vignet" - eller "Vers-Vignet". Nu kan De vælge det bedste. Jeg lægger Verset ved, / men beder dog om at det ikke trykkes før jeg kommer hjem, thi mueligt kan jeg deri gjøre Eet eller Andet bedre.

Seer De Scharf eller andre af mine Venner da hils paa det hjerteligste. Tilgiv den Hast dette lille Brev flyver paa Papiret.

Deres meget hengivne H. C. Andersen.


Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 6-8)