Dato: 29. august 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Christine Stampe
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 29 August 1865

Kjære Fru Baronesse!

For et Par Dage siden førte den unge Hr Hoskjær til mig en fransk Videnskabsmand Hr. Eugène Place der for en kort tid opholder sig her i Kjøbenhavn, for at see og kjende Thorvaldsens Arbeider, det er hans Hensigt at skrive et fransk Værk om disse, samt Meddelelser om vor udødelige Landsmand. Han udtalte for mig at da ikke saa betydelige Arbeider ere blevne til paa Nysö og Stedet selv havde Erindringer om ham, troed ehan ikke at burde opgive et Besøg der. Det er hans Plan imorgen eller overmorgen at gaae med Dampskibet til Præstø, for Dagen der paa at reise her tilbage igjen, men fornu ikke at træde aldeles uanmeldt ind i Stuen, har han bedet mig skrive et par Ord til Deres Naade, at De vil forunde ham at see Thorvaldsens Atelie og hvad Mindeværdigt Nysö gjemmer om den store Kunstner. Uagtet min Skrivelse neppe behøves, har jeg dog givet den for at opfylde hr Places Ønske og for selv at bringe mig i venlig Erindring for Deres Naade og alle Deres.

ærbødigst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 160-61)