Dato: 9. april 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Augusta Laurwald Saabye
Sprog: dansk.

Den 9de April 1838.

Min naadige Frue!

De maa vide:

I Sind og Skind maa jeg Stakkel lide,

Jeg har et Hold i min venstre Side;

Det holder mig hjemme, det gjør mig Qval.

Jeg sidder saa eensom paa anden Sal,

Kan ikke komme, - ja, det er Sorgen;

Derude er Aftenen meer end sval.

Jeg hilser bestemt paa Dem imorgen

Og beder med Læbernes smeltende Klang:

Forglem mig ikke en anden Gang!

Iaften altsaa jeg sorgfuld svigter.

Forøvrigt

ærbødigst

Deres Digter.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost