Dato: 11. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

488. Til E. Collin.

Frijsenborg den 11 Juli 1865.

Kjære Ven!

I Dag er det kun et lille Brev De faaer, jeg skrev nyligt Deres Kone til og De veed altsaa omtrent hvad jeg kan have at skrive om; med mit Befindende gaaer det godt frem, og Cancellieraad Ditzel seer daglig til mit stødte Been. Jeg synes nu ikke længer at kunne udsætte det med at skrive til O Neil, og uagtet Svaret er svævende, sender jeg det. Vil De læse Brevet til ham, og da er De vedvarende inde i Sagen, og dernæst slaae Convelut derom og paa fransk skrive hans Adresse, saaledes som De skrev den sidst, da er jeg forvisset om at Brevet gaaer rigtigt, det vilde jeg ikke være om det gik her fra; maa det snarest komme afsted og her blive betalt; De indfører Udgiften i vort Regnskab. De veed at jeg er vendt her tilbage til Frijsenborg for at den unge Hernhut Jakobsen kunde besøge mig. Brevet jeg skrev ham til fik jeg iaftes uaabnet tilbage og der stod skrevet, paa Tydsk, at han ikke var at finde, at det ikke er bragt til hans Fader, som er Forstander for Menigheden undrer mig; jeg skulde dog ikke tro at det var fordi jeg havde sat dansk Udskrift, jeg har nu sendt Brevet med tydsk Udskrift, det jeg nødigt vilde, men med Udskrift til hans Fader og bedet om at han efter Modtagelsen strax vil telegraphere til mig om Sønnen kom, da det er bestemt at jeg reiser fra Frijsenborg den 15 Juli, efter den Dato, beder jeg Dem kjære Ven at alle Breve til mig sendes over Nyborg til Glorup! Hils Deres Kone, jeg venter endnu her paa Frijsenborg Brev fra hende. Hils Louise, Jonas og Theodor.

Deres

H. C.Andersen. E. S

I Eftermiddag er det mindre godt med Benet.–

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost