Dato: 5. juli 1865
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

485. Fra E. Collin.

Efter min Hjemkomst fra Astrup forefandt jeg Deres Breve til mig og Jette; men jeg var for opfyldt af de ophobede Forretninger til strax at svare.–Først bemærkes, at der ganske rigtig existerer ved Kjøbenhavn en Gade som hedder: »Forhaabningsholms Alleé«.

Med Augusta er det ikke godt; jeg vil ikke gjerne skriftlig udvikle dette nærmere og tør heller ikke characterisere Sygdommen, medens dog Alt tyder paa en Affection af Hjernen. Hun er stille, ofte aandsfraværende og ligesom ligegyldig overfor Omverdenen.

Jeg skal see at faae at vide'ndash;skjøndt med endeel Besvær, da Skrike er borte'ndash;hvem der repræsenterer os i Madrid; men jeg vil raade Dem til at spørge ham om Veien til Badajoz, da det maaskee er en Omvei at kjøre over Bajados, som formodenlig slet ikke existerer. -------------------

I dette Øieblik kom en af mine fordums Contoir Betjente, som havde havt den Venlighed for mig selv at gaae ud i Udenrigsministeriet for at spørge derom. Der er aldeles ingen Repræsentant for os nu, høiest en jammerlig Skriver. Falbe er i Wien; gjennem ham, meente man, kunde man faae Underretning. Men det var dog for galt, saa skulde han jo skrive til Madrid etc. etc. Det gider De vel ikke indlade Dem paa. Og i Madrid findes efter Statskalenderen ingen Consul.

Nu skal jeg med Jette og Theodor ud til Fengers og spise til Middag.

5 Julii 1865.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost