Dato: 29. juni 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

484. Til E. Collin.

Frijsenborg den 29 Juni 1865.

Kjære Ven!

Igaar skrev jeg til Deres Kone, jeg sendte ogsaa Dem Brev med fire Portrætkort, i Dag kommer endnu et Brev. Imorgen reiser jeg til Hem for at besøge Pastor Kahrs, derfra skulde Reisen gaae til Glorup, hvorhen jeg bad Dem sende alle Breve til mig, i Dag, uagtet Champagnen knaldede til Afsked og der laae Roser og deilige Blomster om min Talerken, er skeet en Forandring. Jeg beder Dem at De indtil videre vil sende alle Breve til mig her til Frijsenborg, jeg reiser imorgen, men er her igjen i Løbet af otte Dage, det har jeg lovet Greven og Grevinden, jeg bliver vel da kun fire Dage men det er dog altid 6 Dage tidligere end om jeg fandt Brevene paa Glorup. Historien er: jeg fik et Brev i Dag fra Engeland, fra den unge Mand, Jakopsen, hvis Forældre, veed De boer i Christiansfeldt, jydske af Fødsel, og Sønnen født i Tydskland, men saa aldeles Dansk ved Blod og Tanke, at han i Schlessien selv lærte sig Dansk, vilde leve og døe Dansk, men Faderen holdt paa han blev Hernhutlærer og da Sønnen ikke kunde og vilde være i Tydskland gik til Engeland; husker De ham ikke, Deres Kone vil huske hvad jeg har fortalt om ham! Nu forlader han Europa og besøger først sine Forældre i Christiansfeldt. Han skal lede en Hernhutmenighed i Amerika, men hans brændende Ønske er at see mig før at han reiser bort. Grevinden læste hans Brev, fortalte Greven derom og de bad mig begge, at sætte ham Stævne her paa Frijsenborg og være sammen med mig et Par Dage, og derfor skulde jeg skrive ham til, indbyde ham og altsaa selv være her om en otte Dage. Nu er det jo uvist om han til den Tid er i Danmark og om han kommer her, men jeg skriver nu strax til Dem om mine Breve og imorgen til ham. Her lægger jeg endnu to Portrætkort i; jeg har endnu en Deel til Dem og bedre. Hils Deres Kone, Jonas og Louise. Skriv mig selv til paa Frijsenborg.

Hjerteligst H. C. Andersen.

[I Margen: ] Bed Deres Søster Fru Drevsen at sige Jonna at jeg er paa Frijsenborg til omtrent 9 Juli.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost