Dato: 28. juni 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

483. Til Henriette Collin.

Frijsenborg den 28 Juni 1865.

Kjære Fru Collin!

Det er venligt af Dem at sige mig at De før De fik mit forrige Brev, fandt at det var længe siden at De havde hørt fra mig, nu skal De derfor strax have Tak, i Sort paa Hvidt for Deres Skrivelse, som jeg fik i aftes, jeg havde netop da afsendt Brev til Jonna. Deres hele Brev var, om ikke i Tonen, saa i Meddelelserne, saa særdeles trist, og hvad som især ligger mig paa Hjertet er Fru Gusta Collins Befindende, jeg læser mellem Linierne at det maa have været en nerveus Melankoli, jeg kan saa godt tænke mig det efter de mange Prøvelser der er gaaet hende over og de mange Tanker om og for Børnenes Fremtid. Det er ogsaa uendeligt trist at Jonna og Henrik skulle have det saa trykkende; det er ulykkeligt at den Moder ikke har et blødere Sind om ikke for Sønnen saa for Børnebørne[ne]; Forældrenes Velværen er just deres. De selv, sidder alene med Fru Neesz'ndash;det er ogsaa trist, synes jeg'ndash;hun gjør altid et klynkende Indtryk paa mig, saa modsat det jeg har fra hendes Barndom, hvor hun var vild som en Dreng.–Jonas og Louise have det vel godt! hils dem begge. Theodor kunde gjerne have glædet mig med et Par Ord, da jeg skrev ham til, men see om han gjorte det. Hvor han vilde skrive Brev om Hvaps var paa Landet! men der er jo rigtig nok ingen Sammenligning mellem Hvaps og H. C. Andersen. Vil De hilse Fru Ingeborg Drevsen ikke blot fra mig men fra Cancellieraad Ditzel, han er i stor Virksomhed, ved Nat og Dag; nu har jeg været over 14 Dage paa Frijsenborg, men kun seet ham to Gange. Jeg reiser her fra paa Fredag og besøger da Pastor Kahrs, gift med en Datter af Kammerherreinde Neergaard, jeg har bestemt at blive der 3 a 4 Dage og reiser saa til Glorup ved Nyborg, derhen beder jeg om at nu alle Breve maa komme. Tandpine lider jeg af; de bramsenske Tænder maa jeg lægge hen. Daglig photographeres jeg her paa Gaarden; jeg har sendt Dem to Billeder, De nævne[r] ikke med et Ord disse; det synes jeg ikke om og derfor seer jeg nu ud saaledes som vedlagte Kort fremviser. Det tydske Brev De sendte mig var fra en Dame i Dobling, rimeligviis fra det berømte Galehuus i Dobling, hun ønskede at staae i Brewexling med mig, naturligviis svarer jeg ikke. Om Reisen til Portugal er jeg endnu lige saa uvis, kun det veed jeg, at over dets spanske Sø gaaer jeg ikke i Efteraaret. Vil Deres Mand, eller Jonas, skaffe mig at vide, snarest, hvem vi have som Legation, i Madrid, nu Falbe er derfra, om det er den svenske Minister Recident Bergmann, der er sagt mig at han ogsaa er borte. Jeg vilde skrive ham snarest til for at erfare Veilængden med Diligense mellem Madrid og Bajados, det vil sige hvor lang Tid man maa kjøre med Deligense, dernæst vide om naar hele Jernbanen er fuldendt, skete det i næste Aar da udsatte jeg det saa længe. Uroligt seer det for Øieblikket ud i Spanien, ikke at tale om Cholera.

Jeg skriver paa en Historie: Guldskat, Begyndelsen er heldig! Og nu Lev vel! hils alle Kjære! Deres Broder med Familie er vel paa Landet?

Hils Frøken Reimer!

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost