Dato: 25. juni 1865
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

482. Fra Henriette Collin.

Søndag [25. Juni 1865]

Da Deres Brev kom, kjere Andersen, sad jeg netop og talte med Jonas om den lange Tid der var hengaaet siden vi sidst hørte fra Dem, og jeg raadførte mig med ham om hvorvidt det kunne være foreneligt med min Værdighed om jeg atter skrev til Dem uagtet jeg havde skrevet sidst!–Min honette Ambition leed altsaa intet Skaar dengang og Deres Brev gjorde Ende paa Tvivlen.–

Det er jo paa en vis Maade meget glædeligt at vide Dem omgivet af saa meget Godt og Rigt som De for Tiden er det, men jeg kan dog ikke nægte at det gyser i mig naar jeg saa tænker paa den Tid da De skal gaae tilbords hos os andre for at spise Øllebrød og kogt Kjød'ndash;Hvis det Meislingske Huus endnu existerede i uforandret Skikkelse ville jeg gjøre Alt muligt for at Deres Herregaards?Besøg skulle ende med et 8te Dages Ophold der,–saa ville Over Gangen ikke være saa følelig.–At De skriver Eventyr er jo deiligt'ndash;jeg glæder mig meget til at høre dem og haaber, ikke at blive den Sidste.–

Edvard og Theodor ere paa Astrup, Louise i Hellebæk saa Jonas og jeg, med Fru Nees som Gjæst fører vort stille Liv i Byen som for Tiden er forladt af hele vor Kreds'ndash;Gusta Collin har det omtrent som før og uagtet hendes Tilstand for enhvær Fremmed er fuldkommen beroligende, saa er der dog endnu Adskilligt som ængster os, hendes Nærmeste.–Hos Linds er Alt vel, Ingeborg Drewsen er meget lidende af Hovedpine, Gusta boer nu i Rosenvænget for at faa mere frisk Luft og Bevægelse'ndash;Viggo tog i Fredags til Hornbek og paa Christinelund lider de ude af den Misvæxt som Kulden og Tørken have fremkaldt og inde af hjerteløs og uforskammet Opførsel fra »deres Nærmeste«.–

Jonas har gjort Forsøg paa at see Bjør[n]sti[e]rne B: men ikke truffet ham.–See saa! kjere Andersen nu skal De slippe for idag'ndash;Gid De fremdeles maa føle Dem saa vel og tilfreds som De nu gjør det. Deres

Jette.

Jonas og Fru Nees hilse mange Gange'ndash;ligesaa Sophie Petersen.–

Stakkels Marie Bøye har den Sorg at Sigismund kom, Penge og Arbeidsløs, hjem fra Sverrig hvor intet Arbeide mere fandtes, nu gaar ogsaa han hjemme og vænter.–

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost