Dato: 29. maj 1865
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

477. Fra E. Collin.

Vil De underskrive vedlagte Brev, saa kan jeg hæve Renterne i Terminerne. Vi gjøre os interessante i denne Tid med Valg-Intriguer; morsomt er det ikke, men imorgen er da Comedien forbi.–Man siger, at HolsteinHolsteinborg er faldet i Unaade hos Aristokratiet; hører De noget derom, saa lad mig det vide; disse indre Spaltninger i Cliquen more mig.

Idag reiste Jonna hjem. Augusta har været noget betænkelig syg i disse Dage, men er nu bedre. Bjørnstjernen er endnu ikke blevet synlig paa den Kjøbenhavnske Horizont; Eckardt begynder at vise sig som en Mand: han reiser til Paris uden Konen'ndash;

Var dette nu ikke et interessant Brev?

Deres

29/9

[C: 29/5] 65

E. C.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter