Dato: 26. maj 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basnæs ved Sk;elsk;ør den 26 Mai 1865.

Kjære Fru Henriques!

Endelig er da ogsaa jeg kommet paa Landet! iforgaars gik jeg med Morgentoget fra Kjøbenhavn til Slagelse, og var halv to paa det smukke Basnæs. Ifjor da Krigen stod paa "derovre", da Sindet var saa smerteligt betaget, kunde jeg slet ikke nyde Sommeren; den friske Skov, de blomstrende Frugttræer, al Glæde i Foraaret var som en hjerteløs Glæde og Naturen gik sin vante Gang og brød sig ikke om os. Iaar er det anderledes og jeg tænker og haaber at hjembringe baade Digte og Eventyr.

De og Deres have det velsignet og godt vil jeg haabe; siig Deres Mand og Børn at jeg inderlig varmt tænker paa dem. Snart seer De fra Huus og Have det norske Dampskib jage forbi nordpaa, Prices og Scharff ere ombord, nik ogsaa fra mig, naar De nikker derud. Jeg skulde jo have været med, men jeg kan aldrig blive enig med mig selvom den Norges Tour og da jeg halv venter at flyve til Portugal, naar Trækfuglene drage bort, saa har jeg naturligviis heri en Grund jeg kan slaae mig til Ro paa. Gud veed om jeg flyver eller bliver. Maleren Block har jo forleden været ude hos Dem! han vækker strax Sympati, ved sin Kunstner Dygtighed og sin Personlighed. - Watt har jeg besøgt i Byen, han fortæller saa livlig om Paris, ogsaa han tiltaler mig meget. Jeg er endnu ikke ganske min Forkjølelse qvit, jeg har en slem Hoste, Varmen synes ikke at faae Bugt med den. - Her paa Basnæs bliver jeg Pintsen over, da er det min Agt at reise til Jylland for at blive nogen Tid hos Grev Frijs paa Frijsenborg; om jeg tager til Norge eller ei, afhænger af hvad jeg hører fra Lissabon. I Løbet af Sommeren tager jeg ogsaa til Glorup i Fyen og endelig ogsaa til Søllerød, hvor Fru Neergaard har et yndigt lille Landsted. Naar jeg er paa den Side af Landet faaer ogsaa De og Deres Mand mit Besøg, men før den Tid, og ikke sandt, om ikke længe, faaer jeg Brev fra Dem; helst adresseret: Basnæs ved Skjelskjør. Bournonvilles Bog har De vel læst; De staaer omtalt deri, som vi Alle skulle omtale Dem. Bogen er let og livlig at læse og giver en god Photographie af Bournonville selv. Nu lukkes da snart Theatret; jeg kom der meget lidt i de sidste Aftener, Varmen der var ikke til at udholde, dog gad jeg nok have hørt "Figaro", men jeg var afsted Onsdag-Aften da den blev givet. Etatsraad Kranold sagde mig at til næste Saisson kom mit Drama "Mulatten" igjen paa Scenen; Gud veed om det ikke er den nye Slægt altfor lyrisk!

Nu lev vel! Gud glæde og velsigne Dem og Deres.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 103-06)