Dato: 20. marts 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 20 Marts 1838.

Frøken Bræmer har jeg ikke skrevet Svar paa hendes sidste Brev899 og tænk, hun skriver mig til igaar et Brev900 fuldt af Begeistring over Spillemanden,901 som hun sætter uendeligt høit. Til Dem er en hjertelig Hilsen og Ønsket at gjøre Deres Bekjendtskab, hun haaber at see Dem paa hendes Familiegods,902 som kun ligger 3 Miil fra Stockholm; der er hun hele Sommeren. Brevet skal De faae i morgen. Broderen.

[Udskrift]

Frøken H Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus