Dato: 26. december 1864
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

473. Fra E. Collin.

Paa omstaaende Side Vil De finde Aars-Regnskabet, hvis glimrende Resultat er, at De iaar har forøget Deres Formue med 1445 R., og altsaa eier henved 11,500 Rdl.

Jeg har oftere tænkt paa at Søge mit Gjeldsforhold til Dem afviklet, men Tiderne have ikke været mig gunstige, og det kunde da nu kun skee ved at convertere Gjelden til en Livrente f. Ex. til Rentens dobbelte Beløb; men dersom Ideen ikke smager Dem, skal De ikke tænke videre derpaa.

Deres Indtægter til Krigsskats-Opgivelse ere jo altsaa Renter og Gage ..1220R.

samt de fra Reitzel eller Andre modtagne Honorarer.

Julen har været stille i Familien, med Undtagelse af Rosenvænge-Afdelingen, der er vel forsynet med Juletræes-Publicum. Jonas reiste idag til M. M. Lund i Kallundborg. Paa Lørdag slutter jeg min Embedscarriere og forlader det grønne Bord, ved hvilket jeg nu har siddet i over 33 Aar. Jeg undrer mig selv over, at jeg saa rolig er gaaet dette imøde; men det kommer vel af, at alvorligere Ting optage min Tanke.

Deres

E. Collin.

d. 26 Sept. [C: Dec.] 1864.


5500 - -
Regnskab for H. C. Andersen i 1864.
Gage 1000.
Renter for 1 Aar:
fra E. Collin. 100
fra Stampe 40
fra Obligationer 80
220
Contant indbetalt til mig
12 Januar150 R.
Februar200 -
21 Marts 100 -
31. - 50 -
10 Maii- 50 -
28 - 150
700 R
Andersens Indtægt 1920 R
Heraf har A. faaet:
10 Marts50 R.
6. Maii25 -
19 Julii 100 -
14. Sept 100 -
20 Oct 100 -
27 Novbr 100
475 R
Aarets Overskud 1445 R
I Sparekassen indestod efter sidste Regnskab4539 R 20 ß
Dertil ovenstaaende Overskud 1445 R
5984 R 20 ß
Desuden eier De
hos mig 2500 R.
- Stampe 1000 -
Kgl. Oblig. 2000 -
Formue pr. 31 Decbr 1864. 11484 R 20 ß

s. e. & o.

E. C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost