Dato: 25. december 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

472. Til Henriette Collin. Basnæs,

Juledag den 25 Dec 1864.

Kjære Fru Collin!

Det var en langsommelig Fart i Torsdags med Godstoget fra Kjøben­havn til Sorø, jeg kom der først Klokken halv fem, altsaa efter halv femte Time. Fru Ingemann blev særdeles glad ved at jeg kom, men hun er desværre nu saa serdeles døv at man maa have mange ,Tale-Kræfter for at sætte en Slags Samtale igang; jeg gik op paa min Stue og hvilede imellem; men det fornøiede mig meget at see endnu hvor levende det indre Liv var, og hvor deiligt hun lever517 i gammel Tid og i den hun seer saa klart bag Graven; uendeligt længes hun efter at samles med sin Bernhard. Gartner Rothe har gjort store Forandringer med Haverne ned til Søen og saaledes ogsaa med Ingemanns; den halve Deel er skaaret bort; vel har han spurgt først Fru Ingemann om Tilladelse og hun gav den strax: »Det er jo en stor Godhed mod mig«, sagde hun, »at jeg har Lov til at boe her, jeg lever jo ogsaa vist kun et Par Aar endnu, hvorfor da gjøre Vanskelighed!«

Det hele nye Anlæg hvorved Rectorboligen, Rothes og Ingemanns Huse komme til at lægge som Enklaver i Academie Haven, er særdeles smukt, men Drengene paa Academiet miste en stor Tumleplads og fra Ingemanns Have er skaaret den Deel hvor Ingemann oftest sad, en stor Høi er jevnet, den gamle Søile-Sokkel som tjente til Bord, ligger nu uden­for paa Veien, hvor dog endnu de mægtige Træer skygge, men ikke længer inde i Haven. I Løverdags Morges gik jeg med Banetoget fra Sorø, men naaede først Basnæs henimod Klokken 3 om Eftermiddagen. Fattige Bønderbørn havde iaftes deres Juletræ her paa Gaarden; de havde spiist godt forud og syntes næsten at have spiist sig tause og stille, der var ikke Fut i dem. Efter Thee fik vi Andre Juletræ; Luzia havde hæklet et stort Teppe til at lægge under mit Bord i Kjøbenhavn, Fru Scavenius forærede mig et Par broderede Tøfler og en Bog. Her var meget stille og ingen Juleglæde.

I Dag har jeg løbet lidt i Haven, og skriver nu for at bringe Dem og Deres minTak for det gamle Aar, Sorgens Aaret, Ulykke-Aaret; gid det snart var, heelt faret hen og et godt og bedre rullede op, paa det haaber jeg. Hils Louise og Jonas! han morede sig jo ved Faust? Jeg fik kun talt faae Ord med ham efter Forestillingen. Et Par Ord, i Forretnings Sag, lægger jeg her ved. Onsdag er her Jagt og den 5 Januar Comedie; før efter den Tid kommer jeg da ikke hjem, nu er der jo heller ingen 6te Januar der kalder.

[I Margen: ] Glæd mig ved Nytaar med Brev.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost