Dato: 5. december 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 5 December

Kjære Ven!

Du har, som Du kunde vide, meget glædet mig med de givne Stereoskop-Billeder, og jeg som veed med hvilken Interesse Du paa Reisen samlede disse, veed hvor kjære de ere Dig, føler tilfulde hele dit varme Hjertelag for mig deri; tak min egen, / kjære Ven! gid jeg engang maatte kunde forskaffe Dig en rigtig Glæde igjen, der lige saa tydeligt viiste Dig hvor inderlig jeg holder af Dig; kald min Følelse en Faders eller en Vens, den hører til den Slags.

Din trofaste

H.C.A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 83-84)