Dato: 2. december 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 2den Dec 1864

Kjære Fru Koch !

Da jeg iaftes kom hjem fra Theatret, fandt jeg et Brev fra Grev Moltke-Hvitfeldt; det er i Dag hans Kones Fødselsdag og han vilde da gjerne see mig til Middag hos sig. Jeg tager mod Indbydelsen da jeg saa meget længe ikke har seet og talt med ham og hans Børn, i det jeg veed at De, kjære Fru Koch, tilgiver mig at jeg nu lidt seent mælder at jeg saaledes ikke i Dag har den Glæde at være hos Dem.

Hjerteligst
H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus