Dato: 20. august 1864
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

470. Fra Henriette Collin.

Lørdag Aften [20/8 1864]

Kjere Andersen I Torsdags kom Jonas rask og velbeholden hjem og det Aarøske Korps er nu opløst'ndash;Efter at have taget sig et rusisk Bad gik han hen for at lade sig klippe og Minet sagde ham da at han af Hartmann vidste bestemt at professor kom hjem Fredag Aften.

Jonas var da i Aftes paa Jernbanen men Professor kom ikke og jeg antager nu at det bliver ved Deres Bestemmelse at vi sees Mandag eller Tirsdag.–

Louise er fremdeles paa Christinelund hvor hun sagtens bliver saalænge det er Sommerveier, hvad det rigtignok ingenlunde har været idag.–

Til Middag have vi i dag havt en sjelden Gjæst'ndash;Michael Wiehe, han væntede paa Theodor og Omstændighederne friede det saa han blev og spiste'ndash;Han synes meget daarlig og navnlig lider hans Syn meget, hvad der ofte følger med hans Sygdom.–

De kan tænke Dem kjere Andersen at vi ere glade ved at have faaet Jonas hjem og naar nu Louise ogsaa kommer saa er Sommerens Uro og Adsplittelse tilende, og den hyggelige vinter nærmer sig jo, desværre, thi med alle dens tiltalende Egenskaber saa gaar man, eller idetmindste jeg altid til den med Angst for hvad den bringer og i dette Øieblik er jo stor Grund til Angst –Gud bevare os Alle!–.

Jeg vil ikke lede i mit Nyheds Forraad for at fortælle Dem Dagens Smaa Begivenheder, dem kan De jo godt vænte paa til vi sees'ndash;I Familien er Alt ved det Gamle og Viggo har det saavidt jeg veed Godt. Edvard og Jonas ere derude i Aften.–

God Nat kjere Andersen, modtag mit indholdsløse Brev med Overbærelse'ndash;jeg skriver i stor Aften Træthed og kun fordi De har ønsket at høre lidt fra os i Roeskilde

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost