Dato: 17. august 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

469. Til Henriette Collin.

Conradine Lyst den 17 August 1864.

Kjære Fru Collin!

Endnu et Brev, kun et Par Ord! jeg veed ikke Jonæ Adresse, særligt hans Nummer og derfor sender jeg Dem min Skrivelse til ham for at Adressen kan fuldstændiggjøres og snarest blive sendt ham. Jeg veed ikke endnu om mit Brev per »Feldtpost« er naaet til ham. Det var venligt af Dem, om jeg i Roeskilde fik et Par Ord, sendt til »Provst Ortveds«, der er jeg rimeligviis Fredag aften. Nu er vel Viggo indtruffet eller man veed Dagen han kommer. Siig mig Lidt om den nye Theaterdirecteur, jeg troer at han er min Ven, han tager Hatten af og hilser saa venligt naar vi mødes. Jomfru Lange skal altsaa nu spille Fru Heiberg, ja hun har jo den Alder hvori Fru Heiberg meest straalede! Hils Deres Mand, Broder, Svigerinde og liden Oluf.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost