Dato: 31. juli 1864
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 31te Juli 64.

Jeg sidder og venter paa Lægen, som skal erklære om Børnenes Forkjølelse er Kighoste eller ei, og naar han saa har afgivet sin Kjendelse, skal jeg tilføie den i dette Brev. Forudsættende, at det ikke er Kighoste, kjæreste Andersen! vil jeg tilføie at De er saa hjertelig velkommen hvad Dag De vil komme, og at vi glæde os meget til at see Dem, naar De blot vil tage tiltakke med vor Tarvelighed, men De kjender den jo forud og har altsaa ikke store Forventninger. Kun gjør det mig ondt, at Frøken Ancker ikke er hjemme, da hun vilde sætte stor Priis paa at være sammen med Dem.

Dampskibet gaaer til Bøjet paa Onsdag, et andet Dampskib til Præstø paa Løverdag. Da jeg imidlertid antager, at De helst kommer paa Onsdag, saa skal jeg sige Dem fra Henrik, at eftersom vi neppe faae Svar fra Dem hvad Dag vi maae vente Dem, og han desuden har saa særdeles travlt med sine Heste i disse Dage, saa spørger han Dem om de vel bliver vred naar han maaskee bliver nødt til at sende Dem et lejet Kjøretøj for at hente Dem? Enten vi faaer Svar eller ei, skal der være en Vogn til at hente Dem i Bøjet paa Onsdag, med mindre De skulde skrive, at De ikke kom den Dag, Henrik beder Dem blot tage tiltakke med Befordringen, hvis han ikke kan sende sit eget Køretøj.

Gid vi maatte beholde smukt Vejr mens De er her, kjæreste Andersen! og gid vi maae have nogle gode Tider sammen.

Deres

Jonna Stampe.

Efterskrift.

Det er ikke Kighoste.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus