Dato: 22. juli 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Marienlyst Badeanstalt den 22 April 1862 [c: 22 Juli 1864].

Kjære Hr Henriques!

I Mandagsaftes forlod jeg Søllerød; det var min Bestemmelse at gaae til Norge om Onsdagen, men da Morgenen kom kunde jeg endnu ikke tage Bestemmelse til Afreisen. - Alt seer saa mørkt og tungt ud, mit Sind er slet ikke til at flyve afsted, men i Byen, hvor næsten alle mine Venner ere borte, kunde jeg heller ikke sidde, jeg kastede mig derfor i en Banevogn nordpaa og foer igaar Morges til Fredensborg hvor jeg har overnattet og hvorfra jeg i Dag er naaet Marienlyst. Her var alle Pladser optagne, men netop i det jeg stod i Begreb med igjen at kjøre herfra, forlangte en Engelænder sin Regning, han vilde afsted og jeg fik hans Værelse, jeg kommer nu fra Middagsbordet hvor jeg traf næsten kun Bekjendter, saaledes Deres Fru Svigerinde og hendes Børn, Puggaards, Pontopidans, &. Her er smukt, livligt og dog eensomt, om man ønsker det; jeg har nu et Øiebliks Ro og denne vil jeg benytte til at besvare Deres Skrivelse, som ganske tilfældigt kom mig i Hænderne. Først igaar Morges tidlig tog jeg Bestemmelsen at flyve ad Nordbanen og i det jeg passerer Holte, kommer Postmesteren og siger: "Her ligger Brev til Dem!" - "Fra Hvem?" spørger jeg, da jo Ingen kunde vide at jeg vilde komme her. Jeg saae nu at det var fra Dem, kjære Ven, og at De har troet mig endnu i Søllerød; der seer De nu jeg alt i et Par Dage er borte fra, ellers skulde jeg nok have talt til Fru Neergaard om at tage Actier, men at skrive derom til hende gjør jeg ikke gjerne. Selv har jeg Actier i Casino og ønsker ikke flere. - Vær ikke utilfreds med mig.

Dette Brev maa jeg sende over Kjøbenhavn, da jeg ikke veed Deres Adresse paa Landet; jeg bad Deres Frue om den, men jeg har ikke erholdt den. Meget længes jeg efter at tale med Dem og Hende, see Børnene, see hvor smukt De have det og tillige hilse paa Frøknerne Price. Fra Jernbanen er der nok ellers en halv Times Vandring til hvor De boer, har man sagt mig. Er det Tilfældet, da maa jeg heller kjøre med Vogn. Et Par Dage bliver jeg her paa Badestedet og vil blive meget oplivet ved at høre lidt fra Dem eller Deres Frue.

For Hartmann har jeg fuldført Opera-Texten: Saul, i hele fem Acter; jeg haaber og forventer et stort Mesterværk af vor kjære, geniale Componist. Nu lev hjertelig vel! Tak for alt Godt og bevar i venlig Erindring Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 88-91)