Dato: 20. juli 1864
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 20 Juli 1864

Kjære Ven!

I Haab om, at disse Linier træffe Dem i god Bedring med Deres Tandbyld, takker jeg Dem for de venlige Hilsener til mig i de Linier, De skrev til min Kone. Vi haaber snart at see Dem hos os paa Landet, vi boe smukt og vil De vist synes godt om vor nye Landleilighed. Sophie og Juliette Price boe hos os og lader mange Gange hilse. Hensigten med disse Linier er følgende: Casino søger et Laan, som De vel veed, hvoraf dets Bestaaen er afhænging. Geheimeraad Skrike og Cancellieraad Gleerup have anmodet mig om at interessere mig for denne Sag, i hvilken Anledning jeg tegnede mig for nogle Actier. Jeg troede at De hos Fru Neergaard kunde interessere Dem for Sagen og derfor fremkommer dette, og skulde det glæde mig / ifald De hos hende kunde udrette Noget. Dog overlader jeg til Dem at undlade at henvende Dem til hende ifald det skulde genere Dem. Jeg har lovet Gleerup at skrive Dem til desangaaende og derfor fremkommer dette. Indelagt Planen til Laanet, som forrentes med 6% med Tiden. Undskyld dette Smøreri, ifald De kan og vil udrette Noget i denne Sag, saa skriv mig strax derom, thi det haster dermed (vide den Stundesløse).

Lev vel, hils Fru Vedel og vær hilset mange Gange af min Kone og mine Børn samt af Deres hengivne

Martin R. Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 440-41)