Dato: 12. juli 1864
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

462. Fra E. Collin.

Det var da en Masse af Spørgsmaal, som Deres sidste Brev indeholdt.

Paa Deres Hovedspørgsmaal om de politiske Udsigter kan jeg kun svare: det veed jeg ligesaa godt som De eller alle Andre, nemlig vi veed intet; det gjelder her at vente; man skal ikke høre paa Rygter . . .

Om Deres Norgesreise kan vi tale; den kan jo hurtig bestemmes og Penge kan faaes hver Dag.–Ingeborg er ikke kommet, maaskee i næste Uge. Hartmann har hilst fra Dem.–Jonas er med sit Corps og Skib paa Station ved Fyen. Louise gaaer nok paa Fredag tilJonna. Edgar, som reiste til Sundeved for at lede efter en savnet Soldat, Maler Jensen, er blevet arresteret af Preusserne

I stor Hast

Deres

12/7 64.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost