Dato: 22. juni 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

453. Til Henriette Collin.

Basnæs ved Skjelskjør den 22 Juni 1864.

Kjære Fru Collin!

Endnu et Brev fra Andersen! Ja. Jeg har skrevet en lille Psalme, den skal De dog læse. Hartmann har faaet den at componere.

Jeg har en Angst som aldrig før,
Som stod jeg foran Dødens Dør
Og maatte ind og styrte ned
I Mørke og i Eensomhed.
Jeg rives frem med Stormens Hast,
O Herre, Herre, hold mig fast!

Alt Ondt i mig det kom fra mig,
Hvad Godt jeg gjorde kom fra Dig,
De Andres Skyld jeg nok opskrev,
Men ei mit eget Skyldner-Brev.
Hvor har jeg for mig selv hver Dag
Besmykket godt min egen Sag.

Jeg trædes skal af Dødens Hæl,
Først da sig løfte kan min Sjæl;
Læg »Fader vor« som Duens Blad
Mig paa min Tunge, gjør mig glad.
Har jeg ei Gud, hvad har jeg da,
Naar hele Verden falder fra.

Avis-Efterretningerne have i de sidste Dage ret spændt og piint mig, nu er det snart den 26de, hvad er der skeet, hvad skal der skee!

Lad mig høre fra Dem og giv mig Jonæ Adresse, dersom De troer han har Glæde af et Brev fra mig. Jeg bliver her ude til Mandag Eftermiddag, det har jeg lovet Fru Scavenius. I Kjøbenhavn bliver jeg saa til sidst i Ugen og flyver da og nogle faae Dage til Søllerød hvor jeg ventes hos Kammerherreinde Neergaard. Hils Deres Mand, Louise, Theodor og hele Familien. Viggo er da nu Lieutenant læser jeg i Avisen, det ønskede jeg, dersom han endnu efter sin Helbredelse skal være i Fangenskab.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

[i Margen: ] Naar ventes Etatsraad Drevsen i Rosenvænget?

Efterskrift

den 23 Juni 1864.

Da jeg kom med dette mit Brev igaar, var, imod Sædvane, Posten allerede afsted, henimod Aften kom den tilbage og bragte mig Brev fra Deres Mand og i samme flere vedlagte Breve, ogsaa Jone Adresse var der; tak ham! Jeg aabner dette mit Brev igjen for at tilføie disse Ord. Jeg er i stor Uro og Forventning om Conferencens Udfald, hvad vil, hvad maa skee!

Gud holde sin Haand over Danmark og over os Alle!

Deres

H. C. A.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost