Dato: 4. juni 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

448. Til Henriette Collin.

Basnæs ved Skjelskjør den 4 Juni 1864.

Kjære Fru Collin!

Jonas kom da ikke afsted igaar; forgjæves søgte jeg efter ham ude paa Banegaarden; Harald Drevsen var der ogsaa for at sige Jonas Levvel! maaskee beholder De ham hjemme; det ønsker jeg helst. Hvilke Efterretninger ere vel komne fra London? først iaften, naar Aviserne komme, veed jeg hvad De allerede vidste igaar, det er i Tider som disse, det Piinlige at være noget afsides ude paa Landet. Jeg kom her til igaar Klokken halv to; efter Frokosten gik jeg ud i Haven og Skoven, jeg havde under Vinteren og Tidens Tryk halvt glemt det friske blomstrende Foraar og blev ganske veemodig ved at see den gamle fredelige Tid, som Naturen bærer den, hilse med Blomster og Kukkerens Sang.–Det er i Sandhed som en Sommerdrøm at komme herud i det Stille, i den livsfriske Natur, jeg veed at jeg igjen skal vækkes til tung Alvor i disse Prøvelsens Dage. Lad mig snart høre lidt fra Dem, lad mig vide om Jonas er afsted og hvor han indqvarteres. Her er koldt paa Basnæs, i Dag har jeg i Kakkelovnen. I Besøg er heren Frøken Carstenskjold og en Frøken Lützow; Fru Scavenius skranter, det er Forkjølelse, hun har i flere Dage maatte holde Sengen. Hils Linds og Drevsens fra mig og lad mig endelig vide lidt om Viggo, hans Moder og Jonna, naar Brev indtræffer. Deres Mand og Louise hjertelige Hilsener.

Deres taknemlig hengivne H. C. Andersen.

NB: her er mit seneste lille Vers.

Tanker i tunge Dage.

Hvad der skal skee, det skeer,

Græd Du end Blod.

Men hvor Du selv ei længer Udgang seer,

Husk: Gud vil altid, kun det Bedste skeer.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost