Dato: 1. juni 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 1ste Juni 1864

Kjære Fru Henriques!

Hvad er det dog for et Veirligt! jeg har i Dag, den første Juni, endnu i Kakkelovnen, De og Deres maa jo fryse fast ude under de grønne Træer ved den aabne Strand. Forrige Søndag vilde jeg bestemt ud til Dem, men det blev jo stormende Efteraar; naar faaer jeg Dem dog at see! jeg kommer med Sol-Varmen; nu flyver jeg vel indpakket i Vintertøi og lukket Vogn, nogle Dage til Basnæs, der faaer jeg i Kakkelovnen og kan leve ganske vinterligt godt; derfra sender jeg Dem endnu et lille Brev og naar jeg saa vender tilbage have vi vel Sommer! jeg længes efter ret en heel lang Dag at blive ude i Deres nye Hjem, hvor der jo er smukkere end hvor De forrige Sommer boede. Igaar endte Forestillinger(ne] paa det kongelige Theater, der var aldeles fuldt Huus til forhøiet Priis; der blev givet Don Juan; iaften er en stor Concert i Studenterforeningen, Indtægten tilfalder de Faldne og Saaredes Efterladte. Jastrau og Fru Zinck synge. -

Til næste Saisson staae nok ivente for os Operaerne Faust, Brama og Bayaderen, samt Ravnen. Jeg tænker nu at skrive Texten til "Saul". Med Viggo Drevsen gaaer det noget langsommeligt, men dog fremad, hans Moder' er hos ham og i de sidste Dage een af hans Brødre og hans Søster Baronesse Stampe. Imorgen reiser min unge Reisekammerat Jonas Collin, der var med mig i Spanien, denne Gang reiser han som Menig over i Feldten. - Fru Jerichau er endnu i London, der maler hun Prindsen af Wales lille Søn. Hils nu kjærligt hele Børneflokken og dens Fader. Gid at der snart maa komme lysere Tider for vort kjære Fædreland, jeg har stor Angest for hvad Konferensen kan bringe. Vi staae saa forladte, vi staae ene. Dog Gud vil ikke slippe os.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 77-79)