Dato: 29. maj 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 29 Mai 1864.

Kjære Fru Scavenius!

Da jeg ikke veed om Deres Naade endnu er syg eller om jeg kommer til Uleilighed ved at indtræffe sidst i Ugen, tillader jeg mig at skrive dette Par Ord og haaber fra Dem selv eller Frøken Luzia at erfare Lidt, f Ex til Onsdag, da jeg saa førstkommende FredagMorgen agter at gaae med Banetoget til Slagelse og med Posten til Skjelskjør, men vil Deres Naade at jeg hellere skal komme en senere Tid, da forandrer jeg min Reiseplan.-

Veiret er jo rigtignok ikke videre godt, men nu maa dog snart komme en Forandring til det Bedre, gi vi maa kunne sige det samme om Tids-Begivenhederne for vort kjære Danmark. I morgen, tænker jeg, høre vi fra London, gid at vi maa høre Noget som er godt for os. Faae vi Fred eller fornyet Vaabenhvile, da reiser jeg til Norge, men begynder Krigen igjen, da har jeg ikke Tanke for at flyve ud. Nu hører jeg jo, om jeg tør haabe det, paa Onsdag, om Tiden i Sommeren Deres Naade vil tillade mig at blive en 8 a 10 gamle, hyggelige Dage paa det hjemlige Basnæs. Mange Hilsener til Frøken Luzia. Deres Naades taknemlig hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus