Dato: 13. februar 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Johannes Wilstrup
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 13 Februar 1838

Vær ikke vred over at jeg saalænge har beholdt vor Fodreise. Digtet De ønsker har jeg sendt Reitzel, som bad mig om en Afskrift deraf da De gjerne vilde læse det, mit eneste Exemplar er i dette Øieblik ude, ellers skulde jeg gjerne reenskrive det igjen. For Øieblikket arbeider jeg paa et Eventyr: Lykkens Kalosker, som jeg skal have den Fornøielse at læse for Dem og Deres naar det er færdigt. Jeg har isinde i Foraaret at udgive en lille Bog, som vil indeholde: En rigtig Soldat, versificeret Vaudeville; Lykkens Kaloscher et Eventyr i Prosa og Digtet: Det har Zombien gjort. Hils Deres Omgivning.

Venskabeligst

H. C. Andersen

-

S.T.

Hr Krigs Asessor Wilstrup

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 28)