Dato: 8. januar 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 8 Januar 1864


Kjære Fru Kock !
Min Læge siger at jeg neppe er udsat for Smitte af Skarlagens Feberen, men troede dog efter min Natur at det var mig bedst endnu en kort Tid at holde mig borteA da jeg ellers nok gik og lavede mig en heel Deel Fornømmelser. Uagtet jeg øieblikkelig ikkr er ængstelig, erkjender jeg dog Sandheden og maa derfor give Afkald paa den Glæde, i dag og paa Fredag at samles med Dem og Deres, men senere maa jo al Smitte være hævet og saa vil De see mig og jeg tør omfavne min lille Ven.
Deres hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus