Dato: 22. august 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 22 Aug. 1863.

Kjære Hr Henriques!

Jo, jeg er i Spanien! men jeg haaber at mine Venner ville faae Glæde deraf. Jeg er i den Grad beskjæftiget med min Reise at jeg næsten altid sidder inde. Endnu har jeg Gjennemskrivning og mange Correcturer, dette være nu sagt for at forklare at jeg ikke er kommet ud til Dem og Deres Frue. Daarligt Veir og Forkjølelse vil jeg slet ikke omtale. Frøken Bremer hører jeg er i Ramløse, hende vilde jeg have besøgt paa Søndag, men det bliver anderledes. Deres Hr Svoger, Melchior, var hos mig i Torsdags og indbød mig til Dagen derpaa, det passede mig ikke godt og jeg udbad mig da om jeg hellere turde komme paa Søndag, jeg opgav da Reisen til Ramløse. Deres Hr Svoger .og Søster have flere Gange været saa opmærksomme og gode at indbyde mig, men endnu har jeg ikke været der, De reise i næste' Uge til Italien, jeg kan saaledes ikke forandre Bestemmelsen; men vil De og Deres Frue see mig Mandag eller Onsdag, saa kommer jeg omtrent Klokken eet, to derud og læser, kjører da hjem Klokken 7, men maa det være en Søndag, da kan jeg ikke før næste Søndag; vær nu saa elskværdig at lade mig vide hvilken af de nævnte tre Dage De behager. Med den inderligste Tak og de hjerteligste Hilsener.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 69-70)