Dato: 24. juli 1863
Fra: Ingeborg Drewsen, f. Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

(skrevet bag på brev fra Jonna Stampe, se: Brev)

Christinelund 24 Juli Min kjære gamle (ancien), mon vieu/Ven!

Det var rart at høre lidt fra Dem, det er saa længe siden, jeg talte med Dem, jeg synes jo nok at vi var bleve lidt adskilte, siden vores søde Fader døde og hans Huus, ikke meer samle os Alle men vi maa passe paa at det ikke udvikler sig for meget, og at vi dog holde sammen ikke alene i Hjerterne, for det gjør vi jo, men ogsaa i vore ydre Forhold, thi det gjør og endeel til Sagen, man vænne sig saa til ikke at see hinanden og det er ikke rigtigt; jeg haaber at De til Vinter ikke opgiver Rosenvænget, skjønt det er noget langt borte. Jeg er nu hos Jonna og har det rart, næste Uge rejser jeg med Guds Hjælp hjem. Christian Stampe beklager meget, at han ikke traf Dem, han holder saa meget af Dem. Jeg har hørt i dag fra min Mand, at Malle Drewsen skal ligge for Døden; det gjør mig meget ondt, men maaskee det ikke er saa slemt, som det lyder. Jeg skal hilse Dem fra Henrik. Der er vist lidt stilfærdigt i Rosenvænget nu; Linds ere ogsaa paa Landet. Det er kjedeligt at vores Sommer, som begyndte saa smukt, nu er blevet kold og blæsende, jeg havde haabet paa en god Sommer, men det bliver [der] nok ikke noget af.

Lev vel Kjære Ven, Gid De maa have det godt!

Deres trofaste Ingeborg.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus