Dato: 21. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

439. Til Henriette Collin.

Basnæs den 21 Juli 1863.

Kjære Fru Collin!

De er vist paa Rungsted, dog derud finder vel nok mit Brev; hvorledes lever og fryser De!–Det er da en ynkelig Sommer! Folk sige jo rigtignok, »Det maa De ikke sige! vi havde virkeligt fjorten Dage det deiligst[e] veir!« Jeg havde omtrent to smukke Dage paa Frijsenborg, det vil sige veirlige smukke Dage, thi hele Opholdet selv, var høist behageligt; Gre­ven er meget elskværdig og Grevinden en sjælden fortræffelig Kone. Pho­tographerede bleve vi Allesammen, jeg har et heelt Album hjem jeg fik der, mod kun Portrætter af Familien, hele Grupper hvori jeg selv er anbragt. Her har De mig med de tre unge Comtesser og Frøken Krieger506; faaer det ilde Plads i Deres Album kan Deres Mand jo anbringe det i den Samling vor jeg findes i forskjellige Udgaver. Vil De takke Deres Mand for hans indholdsrige korte Skrivelse, Jonas fik jeg een ligesaa kort fra, men det var altid et Tegn paa at jeg var i hans Tanke og det er jeg glad ved at vide; jeg længes efter ham! Paa Frijsenborg saae jeg efter Snegle til ham, men ikke en eneste var at opdage i hele den store Have, jeg talte derom og da blev der sagt at man næsten aldrig havde fundet der en Snegl; to eller tre i hele Aaret var det almindelige, maaskee denne Meddelelse kan have nogen Interesse for Jonas. Fru Drevsen paa Silkeborg er syg, det er nok en Hjerte-Sygdom, Dr Ditzel blev flere Gange kaldet i de sidste Dage jeg var der; Hjemreisen var ikke just den behageligste; det blæste stærkt, men jeg var paa et godt Skib: »Eideren« og Capitain Groth som fører det, var særdeles opmærksom og venlig mod mig, jeg sad i hans Lukaf og slap for at blive søesyg. Fra Hartmann har jeg faaet Brev[;] han mælder at Christian Winther er traadt ud af den Comite som uddeeler det Ankerske Legat, og at Cultus Ministeren har stillet i hans Sted Digteren Hertz, det er mig skrækkeligt ubehageligt, Hertz er stokdøv, Alt maa afhandles skriftligt, og det bliver jo forfærdeligt at skjændes paa Tavle, skjændes ville vi, thi jeg er aldeles vis paa at han aldrig vil være af samme Mening som jeg. Enhver Anden end Hertz vilde jeg hellere have.

Den femten[de] August var bestemt som Misz Dunloups Bryllups Dag, nu bliver den allerede den 1ste August da Fru Scavenius vil reise den 3die, det er Skyld i at jeg tidligere tog fra Jylland end jeg ellers havde gjort; glæd mig nu, senest i næste Uge, med et lille Brev, De veed at et saadant til Basnæs sendes over Skjelskjør. Det er trist, jeg finder Fru Scavenius i lidende Humeur, maaskee indvirket ved Broderens Død; men De skal ikke tale om hendes Befindende. Hils Deres Mand, Louise og Jonas, item Oluf og Forældre, samt Theodor. Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter